TOP 16

Regulamin kwalifikacji do polonijnego turnieju tenisa stołowego TOP16 , który odbędzie się 11 października 2020r. w Schaumburgu.

  1. Do rozgrywek zostanie zakwalifikowanych 16 zawodników.

  2. Sześciu pierwszych zawodników z polonijnej listy rankingowej Illinois ma zapewniony udział w TOP16 pod warunkiem uczestnictwa w przynajmniej jednym rankingowym turnieju od stycznia do końca sierpnia 2020r. Kolejność pierwszej szóstki będzie ustalona według rankingu z dnia 13 września 2020r..

  3. Pozostałych dziesieciu uczestników zostanie wyłoniona po trzech polonijnych turniejach (16 lutego, 7 czerwca i 13 września).

  4. Każdy zawodnik w turnieju polonijnym w grupie zaawansowanej będzie miał przyznawaną odpowiednią ilość punktów w zależności od zajętego miejsca. Dziesięciu zawodników z największą ilością punktów zostanie dołączonych do zawodników z pierwszej szóstki z  polonijnej listy rankingowej stanu Illinois.

  5. Tylko zawodnicy pochodzenia polskiego będą zakwalifikowani do polonijnego TOP16.

  6. Zasady punktowania miejsc w polonijnym turnieju:

                     25 zawodników                                                      30 zawodników                                                   35 zawodników

1 miejsce             -          100 punktów                      1 miejsce             -          100 punktów                        1 miejsce       -    100 punktów

2 miejsce             -         80   punktów                     2 miejsce             -           80   punktów                     2 miejsce        -    80  punktów

3 miejsce             -         60   punktów                     3 miejsce             -           60   punktów                     3 miejsce       -     60   punktów

4 miejsce             -         50   punktów                     4 miejsce             -           50   punktów                     4 miejsce        -    50   punktów

5-8 miejsce         -         40   punktów                  5-8 miejsce             -           40   punktów                  5-8 miejsce      -      40   punktów

9-10 miejsce        -         30  punktów                  9-12 miejsce            -            30  punktów                 9-14 miejsce      -      30  punktów

11-15 miejsce        -        20   punktów                 13-18 miejsce             -          20   punktów               15-21 miejsce     -       20   punktów

16-20 miejsce      -         15   punktów                19-24 miejsce              -          15   punktów             22-28 miejsce     -        15   punktów

21-25 miejsce      -         10   punktów               25-30 miejsce             -           10   punktów             29-35 miejsce     -        10   punktów

 

  8.  Jeżeli dwóch lub więcej zawodników z taką samą ilością punktów po trzech turniejach będzie rywalizowało o ostatnie miejsce premiowane udziałem w TOP16 , wtedy zawodnik (zawodnicy) z najwyższym amerykańskim rankingiem spośród zainteresowanych zawodników zostanie (zostaną) zakwalifikowany (zakwalifikowani) do turnieju (Ranking z dnia 9-13-2020). Nie bedzie dodatkowego barażowego meczu pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.

  9.  Lista zawodników i zawodników rezerwowych zostanie ogłoszona 14 września 2020r .

 10.  Do rozstawienia w turnieju TOP16 będzie brany pod uwagę ranking z dnia 4 pazdziernika 2020r..

Punktacja do turnieju TOP16

NAZWISKO             16 LUTY                7 CZERWIEC            13 WRZESIEŃ        RAZEM

                                  punkty                       punkty                       punkty             punkty

 

 

Michał Wolski                                       

Artur Kurek                 

Bogdan Palarz             

Janusz Franeczek       

Patryk Zyworonek       

Paweł Głuchowski      

Pawel Ziolko               

Igor Falchuk                

Gediminas Mickus                                                                                                           nieuprawniony

Jarosław Dydyński     

Lukasz Niewiarowski   

Bogdan Pługowski      

Viktor Bedrichuk                                                                                                              nieuprawniony 

Karol Baran                 

Tomasz Godlewski    

Piotr Soja                    

Damian Czyz           

Marcin Kurcz               

Marcel Borcean                                                                                                                nieuprawniony

Krzysztof Perkowski  

Krzysztof Puchalski     

Sylwester Sobota        

Karol Horodeński       

Sebastain Reyes                                                                                                               nieuprawniony

Zbigniew Sobolak      

Mauricio Higuera                                                                                                              nieuprawniony

Krzysztof Szostak       

Wayne Wasielewski                                                                                                          nieuprawniony

Slawomir Lorenc        

Kevin Vileikis                                                                                                                     nieuprawniony

Leslaw Hakalo            

Nabil Shehadeh                                                                                                                nieuprawniony

Dariusz Wolski           

Zbigniew Jabłoński   

Yanko Stoykov                                                                                                                  nieuprawniony

Mariusz Merchut       

Anatoly Horodyskyi                                                                                                           nieuprawniony

Henryk Polecki         

Wojciech Wolski          

© 2019 illinoistabletennis.com   All rights reserved.