TOP 16

Regulamin kwalifikacji do polonijnego turnieju tenisa stołowego TOP16 , który odbędzie się 11 października 2020r. (lub w innym terminie) w Schaumburgu lub w Experior Table Tennis Club.

  1. Do rozgrywek zostanie zakwalifikowanych 16 zawodników.

  2. Sześciu pierwszych zawodników z polonijnej listy rankingowej Illinois ma zapewniony udział w TOP16 pod warunkiem uczestnictwa w przynajmniej jednym rankingowym turnieju od stycznia do końca sierpnia 2020r. Kolejność pierwszej szóstki będzie ustalona według rankingu z dnia 26 września 2020r..

  3. Pozostałych dziesieciu uczestników zostanie wyłoniona po trzech polonijnych turniejach (16 lutego, 8 sierpnia i 26 września).

  4. Każdy zawodnik w turnieju polonijnym w grupie zaawansowanej będzie miał przyznawaną odpowiednią ilość punktów w zależności od zajętego miejsca. Dziesięciu zawodników z największą ilością punktów zostanie dołączonych do zawodników z pierwszej szóstki z  polonijnej listy rankingowej stanu Illinois.

  5. Tylko zawodnicy pochodzenia polskiego będą zakwalifikowani do polonijnego TOP16.

  6. Zasady punktowania miejsc w polonijnym turnieju:

                     25 zawodników                                                      30 zawodników                                                   35 zawodników

1 miejsce             -          100 punktów                      1 miejsce             -          100 punktów                        1 miejsce       -    100 punktów

2 miejsce             -         80   punktów                     2 miejsce             -           80   punktów                     2 miejsce        -    80  punktów

3 miejsce             -         60   punktów                     3 miejsce             -           60   punktów                     3 miejsce       -     60   punktów

4 miejsce             -         50   punktów                     4 miejsce             -           50   punktów                     4 miejsce        -    50   punktów

5-8 miejsce         -         40   punktów                  5-8 miejsce             -           40   punktów                  5-8 miejsce      -      40   punktów

9-10 miejsce        -         30  punktów                  9-12 miejsce            -            30  punktów                 9-14 miejsce      -      30  punktów

11-15 miejsce        -        20   punktów                 13-18 miejsce             -          20   punktów               15-21 miejsce     -       20   punktów

16-20 miejsce      -         15   punktów                19-24 miejsce              -          15   punktów             22-28 miejsce     -        15   punktów

21-25 miejsce      -         10   punktów               25-30 miejsce             -           10   punktów             29-35 miejsce     -        10   punktów

 

  8.  Jeżeli dwóch lub więcej zawodników z taką samą ilością punktów po trzech turniejach będzie rywalizowało o ostatnie miejsce premiowane udziałem w TOP16 , wtedy zawodnik (zawodnicy) z najwyższym amerykańskim rankingiem spośród zainteresowanych zawodników zostanie (zostaną) zakwalifikowany (zakwalifikowani) do turnieju (Ranking z dnia 9-26-2020). Nie bedzie dodatkowego barażowego meczu pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.

  9.  Lista zawodników i zawodników rezerwowych zostanie ogłoszona 27 września 2020r .

 10.  Do rozstawienia w turnieju TOP16 będzie brany pod uwagę ranking z dnia 4 pazdziernika 2020r..

Punktacja do turnieju TOP16

NAZWISKO                                  16 LUTY                   8 SIERPIEN          26 WRZESIEŃ        RAZEM

                                                      punkty                     punkty                   punkty                   punkty

Michał Wolski                               100                          100                                                        200   

Viktor Bedrichuk                          80                            60                                                         140         nieuprawniony 

Wojciech Wolski                           40                            80                                                         120   

Lukasz Fita                                    40                            50                                                         90   

Janusz Franeczek                        50                            40                                                         90   

Igor Falchuk                                  40                            40                                                         80          nieuprawniony 

Lukasz Niewiarowski                    40                            40                                                         80   

Pawel Ziolko                                 20                            40                                                         60   

Artur Kurek                                    60                              0                                                         60   

Tomasz Godlewski                       20                            20                                                         40   

Filip Papiez                                    30                             10                                                         40   

Bogdan Palarz                               15                              20                                                        35   

Krzysztof Perkowski                      15                              20                                                        35   

Paweł Głuchowski                        20                             15                                                          35   

Piotr Soja                                       20                             15                                                          35   

Leon Li                                           0                               30                                                         30         nieuprawniony 

Kostiantyn Pliushko                      0                               30                                                         30         nieuprawniony 

Leslaw Hakalo                              10                              20                                                         30   

Damian Czyz                                 15                              15                                                          30   

Bogdan Pługowski                       30                               0                                                          30   

Krzysztof Szostak                         30                               0                                                          30   

Sylwester Sobota                         30                               0                                                          30   

Wayne Wasielewski                     30                               0                                                          30          nieuprawniony 

Yanko Stoykov                             30                               0                                                          30          nieuprawniony 

Mauricio Higuera                          10                               15                                                         25          nieuprawniony 

Nabil Shehadeh                            15                               10                                                         25           nieuprawniony 

Szczepan Czyz                              0                               20                                                         20   

Zbigniew Sobolak                        10                               10                                                          20   

Igor Iurchuk                                  20                                0                                                         20          nieuprawniony 

Tomasz Jablonski                        20                                0                                                         20   

Zbigniew Jabłoński                      20                               0                                                          20   

Aurimas Zemaitaitis                      0                                15                                                          15          nieuprawniony 

Andrzej Pszczoloinski                  15                                0                                                           15   

Kevin Vileikis                                15                                0                                                           15           nieuprawniony 

Krzysztof Puchalski                      15                                0                                                           15   

Jaroslaw Dydynski                       0                                 10                                                          10   

Andranik Mehrabian                    0                                 10                                                          10           nieuprawniony 

Anatoly Horodyskyi                     10                                 0                                                          10           nieuprawniony 

Sebastain Reyes                          10                                 0                                                          10           nieuprawniony 

© 2019 illinoistabletennis.com   All rights reserved.